برچسب- در یاد مانده

چاپ دوم رمان “در یاد مانده”برنده نوبل ۲۰۱۴

طی استقبال  خوانندگان حوزه ادبیات و داستان، رمان “در یاد مانده” برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۴، به چاپ دوم رسید.

مقاله دکتر لنگرودی درمورد رمان در یاد مانده

امیرلنگرودی(مدرس دانشگاه تهران)      دریادمانده: تأمّلی درارزش خاطرات اوقات خوش آن بود که با دوست به سررفت               باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود(حافظ) تعامل فرهنگی و تبادل میراث فرهنگی و علمی بشری، ازضرورت های زندگی در دنیای مدرن محسوب می شود. مترجمان ،در ایجاد و تسهیلِ این امرخطیر، نقشی برجسته ایفا می کنند. ادبیات، عالی ترین و عام ترین تجلّی فرهنگی در میان تمام ملّت ها به شمار می رود. مترجم با گشودن [...]

مقاله در یاد مانده

احمدعزّتی پَروَر،دکتردرزبان وادبیات فارسی مقدمه هدف ادبیات داستانی، آموزش یا سرگرم کردن خواننده یا هردوی آن هاست. یعنی از یک سو به باز شدن افق بینش خواننده و غنی تر کردن عاطفه و احساس و تجربه های ذهنی خواننده یاری می رساند و او را با شیوه ها و شکل های دیگری از اندیشه و احساس و روش زندگی آشنا می کند و یا احساس دلپذیر (لذت) در خواننده به وجود می آورد. وقتی رمان ( کلیدر) محمود دولت آبادی را [...]