افسانه کتابسوزی

افسانه کتابسوزی نویسندگان:مجید شاکر سلماسی- صفیه رضایی قطع و تعداد صفحه: رقعی – ۱۹۹ تعداد و سال چاپ :۲۰۰  نسخه- ۱۴۰۱ شابک: ۹-۱۳-۶۳۲۰-۶۲۲-۹۷۸

کهنه سوار

محبت، آرامش و گفتگو؛ شاه کلیدهای ارتباط با اسب هستند. چون این ها خواسته اسب است و باید برای ارتباط با اسب هزینه شود. همین هزینه شدن محبت، آرامش و گفتگو.

آشنایی با رویکرد والدورف، آموزش از درون به بیرون (با اشاراتی به توصیه های دینی)

نویسنده: جک پتراش مترجم: دکتر احمد عزتی پرور ویراستار: مریم تنباکوئی نوبت چاپ: دوم تعداد صفحه و قطع: ۱۸۳- رقعی شابک: ۶-۰۱-۶۳۲۰-۶۲۲-۹۷۸