نقد و بررسی کتاب

درباره ی ترانه های باب دیلن

دلم ازپرده بشد،حافظ خوش لهجه کجاست؟         تابه قول وغزلش سازِ نوائی بکنیم رسیدن به آرامشِ روان و آسایش جان و ذهنِ آدمی، مقصودِ اصلی همه ی هنرها و فلسفه ها و عرفان ها و شعرها و داستان ها بوده است. هریک به هرحیله کوشیده اند تا نقشی در فراهم نمودنِ آن نقشی بازی نمایند. ازمیان این همه، موسیقی جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا به محدودیت های فکری و اعتقادی و ملی کمتر تن می دهد و زبانی عام تر و جهانی [...]