آرشیو ماهانه - تیر ۱۳۹۶ ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

ابراهیم در پلاسکو

ابراهیم در پلاسکو یادنامه حماسه آتش نشان هایی است که نقطه تجلی ایثارشان در حادثه سی ­ام دی ماه پلاسکو، در تاریخ کشور ثبت شد. این کتاب داستانی است مستند بر اساس زندگی آتش­ نشانی فرضی به نام ابراهیم که راوی حماسه همسنگران خویش است.