آرشیو ماهانه - مرداد ۱۳۹۵ ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

پرچم های سیاه – جابی واریک- ترجمه دکتر احمد عزتی پرور

پرچم های سیاه (داستان مستند چگونگی ظهور داعش) اثر جابی واریک(روزنامه نگار کهنه کار واشنگتن پست آمریکا) برنده جایزه پولیتزر ۲۰۱۶(در بخش ادبیات غیرداستانی ) ترجمه دکتر احمد عزتی پرور شابک:     ۳-۸-۹۶۵۷۴-۶۰۰-۹۷۸ قطع و تعداد صفحات:  رقعی ، ۳۰۳ قیمت: ۱۷۰۰۰تومان سایت عرضه کتاب الکترونیکی:  www.iranebook.ir  (قیمت ۵۰۰۰) توزیع و پخش اسراء:  ۵۷-۰۲۵۳۷۷۶۵۳۵۶  وقایع کتاب پرچم های سیاه ازسال ۱۹۲۰با ارسال نیرو ازسوی عربستان سعودی به عراق و سوریه و اردن آغازمی شود. مقصود عربستان سُلطه بر منابع کشورهای یاد شده ازطریق استقرارِ حکومت های دست نشانده [...]