آرشیو ماهانه - فروردین ۱۳۹۴ ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

دیوان غزلیات و قصاید نظامی گنجوی-مریم تنباکویی

دیوان غزلیات و قصاید نظامی گنجوی تدوین: مریم تنباکویی تعداد صفحه: ۲۱۶ قیمت:۱۵۰۰۰   این طور که معلوم است نظامی به جز آثار فوق، دیوان شعری شامل بیست هزار بیت در قالب‌های قصیده، غزل و رباعی داشته است که ظاهراً همین مقدار که پیش روی شماست از آن باقی مانده است. در تدوین این کتاب از دو نسخه استفاده شده است. نسخه‌ی تدوین شده توسط مرحوم سعید نفیسی با نام دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی (چاپ شده در ۱۳۳۸) که ایشان از [...]