آرشیو ماهانه - دی ۱۳۹۳ ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

مقاله دکتر لنگرودی درمورد رمان در یاد مانده

امیرلنگرودی(مدرس دانشگاه تهران)      دریادمانده: تأمّلی درارزش خاطرات اوقات خوش آن بود که با دوست به سررفت               باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود(حافظ) تعامل فرهنگی و تبادل میراث فرهنگی و علمی بشری، ازضرورت های زندگی در دنیای مدرن محسوب می شود. مترجمان ،در ایجاد و تسهیلِ این امرخطیر، نقشی برجسته ایفا می کنند. ادبیات، عالی ترین و عام ترین تجلّی فرهنگی در میان تمام ملّت ها به شمار می رود. مترجم با گشودن [...]