آرشیو ماهانه - آذر ۱۳۹۳ ( فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

مقاله در یاد مانده

احمدعزّتی پَروَر،دکتردرزبان وادبیات فارسی مقدمه هدف ادبیات داستانی، آموزش یا سرگرم کردن خواننده یا هردوی آن هاست. یعنی از یک سو به باز شدن افق بینش خواننده و غنی تر کردن عاطفه و احساس و تجربه های ذهنی خواننده یاری می رساند و او را با شیوه ها و شکل های دیگری از اندیشه و احساس و روش زندگی آشنا می کند و یا احساس دلپذیر (لذت) در خواننده به وجود می آورد. وقتی رمان ( کلیدر) محمود دولت آبادی را [...]