قوانین و مقررات

۱- پذیرش آثاری که نو آواری داشته باشد و در عین مفید بودن برای مخاطب، از هر گونه کتاب سازی و کپی برداری از آثار دیگران به دور باشد.

۲- فقط آثار تایپ شده برای بررسی قبل از چاپ پذیرفته می شود.

۳- جهت چاپ آثار ترجمه شده ، می بایست نسخه اصلی کتاب نیز ارائه شود.

۴- زمان تقریبی بررسی اثر ۱۰ روز کاری می باشد.

۵- بعد از پذیرش اثر ، کتاب در تعداد محدود چاپ می شود و در صورت یافتن بازار مناسب به چاپ انبوه خواهد رسید.

۶- هزینه های چاپ اثر با صاحب اثر خواهد بود و ناشر فقط ۱۰ درصد از قیمت پشت جلد را بر اساس تعداد کتاب دریافت می نماید.

۷- جهت آگاهی کامل صاحب اثر قبل از تصمیم گیری بر واگذاری اثرش به نشر ملورین ، ضوابط قرارداد بین ناشر و مولف ضمیمه می شود.

باتشکر: مدیریت انتشارات ملورین

فرم های قرارداد